top of page
MONTAŽA

NAČELA NAČRTOVANJA KONSTRUKCIJE

 

Izogibajte se stiku konstrukcijskih elementov s tlemi! Poskrbite za trdno in nosilno podlago. Priporočamo uporabo konstrukcijskih profilov MODROnatura. Vnaprej izvrtajte vse luknje tako, da bodo luknje v pritrjenih delih za 2 mm večje, nosilne izvrtine pa naj bodo za 1 mm manjše od premera vijaka. Upoštevajte tudi najmanjšo oddaljenost razteznih fug, da se bo konstrukcija po potrebi lahko raztezala brez napetosti. Terase pri postavitvi ne stikujte s fiksno konstrukcijo in naj bo od le-te oddaljena vsaj 2 cm (fasada, betonski robniki,...). S fugami poskrbite za ustrezno prezračevanje od spodaj. Zračni prostor med prodnatim planumom in elementi podkonstrukcije ne zapolnite. Dolžina podnice, ki gleda čez zadnji del podkonstrukcije, je lahko največ 5 cm. 

Pri montaži upoštevajte tolerance dolžine, širine in debeline, ki so pogojene s proizvodnim postopkom. Vse dimenzije preverite na gradbišču.

Pod pogojem, da so upoštevane osne razdalje konstrukcijskih profilov, ki so navedene v navodilih, se lahko podkonstrukcija postavi tudi na betonske robnike ali plošče. Pri tem upoštevajte, da morajo biti konstrukcijski profili na začetku, sredini in koncu desk ter na stranskih naležnih točkah sidrani v betonske plošče. 

Zaradi konstrukcijske zaščite lesnega materiala vam priporočamo polaganje z vsaj 0,5 % naklonom v vzdolžni smeri desk, da bo voda lahko odtekala stran od hiše. Tako se boste izognili vodnim madežem in zastajanju vode, kakor tudi dodatni škodi na objektu.

1. Planum


2. Podlaga iz gramoza ali proda

 

3. Betonski robnik

 

4. Konstrukcijski profil

 

5. Podlaga iz gume

 

6. Samolepilni trak

 

7. Robna pritrdilna sponka

 

8. Pritrdilna sponka

 

9. Podnica

 

10. Zaključna letev

PRIPRAVA PODLAGE

 

1. Pripravite planum (vključno z drenažo) s 4 % naklonom, ki bo za 50 cmvečja od terase.

 

2. Pripravite nosilno podlago iz gramoza ali proda (varno pred zmrzaljo) znaklonom vsaj 0,5 %, nato nasujte še drobir in poravnajte podlago.

 

3. Na utrjeno peščeno podlago položite betonske robnike (100x25x5 cm) naosni razdalji 50 cm, kot podlago za konstrukcjiske profile. Robnikezaključite 5 cm pred zunanjimi robovi terase.OPOMBA: Podlaga je lahko tudi asflat, beton, keramične ploščice, betonskeprane plošče ipd. V tem primeru preverite ali je podlaga nosilna (se ne krušiin ne poka) ter njeno ravnost. V primeru odstopanj saniratje razpokeoziroma del površine ter poravnajte neravnine.

 

PODKONSTRUKCIJA

 

4. Konstrukcijske profile enakomerno porazdelite pravokotno na betonskerobnike, na osni razdalji 40 cm. Na začetku in koncu podnice postavite dvevrsti profilov, na osni razdalji 16 cm. Profile postavite 4 cm od fasade.

 

5. Poravnajte profile in izravnajte razlike v naklonu z gumijastimi podlogami.

 

6. Ko so konstrukcijski profili poravnani jih privijte na betonske robnike vcelotnem robnem območju, enako velja tudi za oba profila na začetku inna koncu terase ter za srednje knstrukcijske profile. Profile navrtajte z 9mm svedrom za kovino in poglobite luknje. Nato s 6,5 mm svedrom zabeton izvrtajte luknje v betonske robnike ter privijte z vijaki UK 40/60.Na srednji konstrukcijski profil zgoraj namestite samolepilni trak, kipreprečuje neenakomerno krčenje in raztezanje podnic.

MONTAŽA PODNIC

 

7. Robne sponke za pritrditev podnic poravnane privijte na konec konstrukcijskih profilov. V ta namen izvrtajte luknje s 3 mm svedrom za kovino. Vijakov ne zategujte, da boste lažje montirali prvo podnico.

 

8. Pritrdite podnice s pritrdilnimi sponkami.V ta namen izvrtajte luknje s 3 mm svedrom za kovino. Vijakov pritrdilnih sponk ne zategujte.

 

9. Ko položimo 3 do 4 vrste podnic dokončno zategnite pritrdilne sponke s srednjim momentom. Postopek ponavljajte, dokler niso montirane vse podnice.

 

10. Terase, ki so nad nivojem okolice: za zaključek terase pritrdite na podkonstrukcijske profile zaključne letve. Uporabite pritrdilne vijake za zaključne letve, ki jih privijajte največ 5 cm od konca letve, razdalja med njimi pa naj bo največ 50 cm. Razmik med koncem podnice in zaključno letvijo naj bo 1 cm, da se zagotovi odtok vode.

 

11. Terase, ki so na nivoju okolice: Razmik med koncem podnice in okolico
naj bo vsaj 2 cm, da se zagotovi odtok vode in ustrezno prezračevanje 

podkonstrukcijskih elementov.

SMER POLAGANJA PODNIC MODROnatura

 

Da bo videz površine homogen, položite vse podnice v isti smeri. Smer je označena s puščico v utoru podnice ter na etiketi na embalaži. Podnice pred polaganjem premešajte, da boste z majhnimi razlikami v barvi podnic še poudarili videz lesa.

POLAGANJE V LADIJSKEM NAČINU

 

Ne čelnem stiku dveh podnic uporabite dva konstrukcijska
profila, enega na začetku prve podnice in drugega na koncu druge podnice.
Čelni razmik med podnicama naj bo 8 mm.

MEHANSKE LASTNOSTI PODNIC

 

Tritočkovni upogib:

 

Prosta širina: 360 mm
Hitrost preizkušanja: 20 mm/min
Lomna sila: 3.200N*
* 3.200 N ustreza obtežbi podnice s pribl. 320kg pri razdalji 40 cm od sredine do sredine elementov podkonstrukcije.

bottom of page